Các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/11

Các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/11

Thứ Sáu, ngày 31/10/2014

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2014 đối với một số cán bộ lãnh đạo.

Bị kỷ luật vì mở tiệc lớn tiễn lãnh đạo nghỉ hưu

Bị kỷ luật vì mở tiệc lớn tiễn lãnh đạo nghỉ hưu

Thứ Sáu, ngày 7/9/2012

(PL)- Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) An Giang vừa ký quyết định kỷ luật phê bình đối với Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Châu Phú, đồng thời khiển trách tân giám đốc đơn vị này là ông Võ Văn Dũng.

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/1/2011

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/1/2011

Thứ Sáu, ngày 31/12/2010

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2011, một số cán bộ lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Tổng công ty Lương thực miền Nam được nghỉ hưu theo chế độ.

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Thứ Ba, ngày 2/11/2010

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/11/2010, một số cán bộ lãnh đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội được nghỉ hưu theo chế độ.

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Thứ Bảy, ngày 27/2/2010

Thủ tướng đã quyết định từ ngày 1-3-2010, một số cán bộ lãnh đạo các Bộ, cơ quan sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ ngày 1-12-2007

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ ngày 1-12-2007

Thứ Sáu, ngày 30/11/2007

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-12-2007 đối với một số cán bộ lãnh đạo ở ba bộ, gồm: