Họa sĩ Lê Tuấn Anh lại mải mê với ‘Sen’

(PL)- Trải qua hàng chục triển lãm cá nhân lẫn trưng bày tranh chung, người họa sĩ gốc Hà Nội mà cũng rất thôn quê ấy vẫn trung thành với sự sâu lắng trong tư duy, phá cách trong thể thức đa chiều.