Epaper số 171 ngày 30/7/2022

Epaper số 171 ngày 30/7/2022

Trong số này: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Điểm sàn đại học 2022 được tính thế nào?