Sẽ dạy ngoại giao văn hóa cho sinh viên

Sẽ dạy ngoại giao văn hóa cho sinh viên

Thứ Ba, ngày 15/2/2011

Học viện Ngoại giao, Đại học Văn hóa, Học viện Báo chí và tuyên truyền và một số trường nữa sẽ giảng dạy nội dung ngoại giao văn hóa, theo chiến lược "ngoại giao văn hóa đến năm 2020" mà Chính phủ vừa phê duyệt.

Ngoại giao văn hóa Việt Nam và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

Ngoại giao văn hóa Việt Nam và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

Thứ Ba, ngày 9/6/2009

Vào ngày 10.6.2009, tại thành phố Nha Trang, bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Ngoại giao văn hóa Việt Nam và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp”. Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ chủ trì hội thảo.

Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao văn hóa

Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao văn hóa

Thứ Hai, ngày 23/3/2009

(PL)- Ngày 23-3, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Ngoại giao văn hóa - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”.