Ngân hàng ANZ Việt Nam bị đối tác kiện

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) vừa nhận được thông báo của doanh nghiệp niêm yết là Công ty Thực phẩm quốc tế về việc khởi kiện Ngân hàng ANZ chi nhánh Hà Nội.