Sản xuất vàng miếng ngưng trệ

Sản xuất vàng miếng ngưng trệ

Thứ Tư, ngày 30/11/2011

Một số doanh nghiệp vàng miếng phi SJC cho biết, hơn một tháng nay họ gần như đã ngưng sản xuất và gia công vàng miếng mặc dù lệnh giới hạn trong Dự thảo nghị định quản lý vàng chưa đi vào thực tế.