Soạn giả Nhị Kiều: Đi về trọn vẹn với tình yêu!

Soạn giả Nhị Kiều: Đi về trọn vẹn với tình yêu!

Thứ Ba, ngày 2/11/2010

(PL)- Giờ thì hẳn soạn giả Nhị Kiều đã về bên chồng cùng hòa trọn bản tình ca như bà mong muốn và trong sự thương yêu của những ai biết đến tình yêu son sắt, bền chặt của bà.