Những cuộc trở về: Lạc lõng, chơi vơi

Những cuộc trở về: Lạc lõng, chơi vơi

Thứ Tư, ngày 10/9/2014

Vốn hiểu biết văn hóa Việt hạn chế, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng có sự cách biệt... là rào cản khiến cho những cuộc trở về chưa thành công như mong muốn.