Sắp vinh danh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn quốc gia

Sắp vinh danh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn quốc gia

Thứ Ba, ngày 10/9/2019

(PLO)- Trong số 226 hồ sơ gửi về, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 110 sản phẩm, bộ sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Sẽ có “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”

Sẽ có “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”

Thứ Năm, ngày 12/8/2010

(PL)- Bộ Công thương đang soạn thảo quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.