Cả một huyện lâm vào cảnh “thừa thầy, thiếu trò“

Cả một huyện lâm vào cảnh “thừa thầy, thiếu trò“

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk vừa lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục của UBND huyện Krông Pắk. Qua đó  phát hiện thừa hơn 500 giáo viên ngoài chỉ tiêu.