Thu hồi 500 tấn xi măng tài trợ bị sử dụng không đúng mục đích

Thu hồi 500 tấn xi măng tài trợ bị sử dụng không đúng mục đích

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

(PLO)- Quá trình rà soát các khoản tài trợ, hỗ trợ, từ thiện, UBND huyện U Minh phát hiện có 500 tấn xi măng doanh nghiệp dùng nhưng chưa trả lại bằng tiền bốn năm qua.   

Tiền chi khoa học khá lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích

Tiền chi khoa học khá lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích

Chủ Nhật, ngày 23/9/2012

(PL)- Ngày 22-9, phát biểu tại phiên giải trình về cơ chế tài chính và huy động các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.

Quận 8: Đề nghị thu hồi 33 kho bãi sử dụng không đúng mục đích

Quận 8: Đề nghị thu hồi 33 kho bãi sử dụng không đúng mục đích

Thứ Bảy, ngày 1/11/2008

Ngày 31-10, báo cáo với Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM về tình hình quản lý và sử dụng kho bãi, UBND quận 8 cho biết, hiện trên địa bàn quận có 159 kho bãi, trong đó 77 kho bãi với tổng diện tích hơn 317.000m2 sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.

Đang hiển thị 2201645673509662010.