Xây bãi đậu xe ngầm dưới Sân khấu Trống Đồng

Xây bãi đậu xe ngầm dưới Sân khấu Trống Đồng

Thứ Bảy, ngày 18/9/2010

Sau ba năm tạm cư, Sân khấu Trống Đồng sẽ hoạt động trở lại tại địa điểm cũ với diện tích lớn hơn.