Phương Nam book tố cáo NXB Thanh Niên vi phạm bản quyền

Phương Nam book tố cáo NXB Thanh Niên vi phạm bản quyền

Thứ Tư, ngày 31/7/2013

Công ty sách Phương Nam (Phương Nam book) thuộc Tổng công ty Văn hóa Phương Nam có trụ sở tại TP.HCM vừa gửi đến các cơ quan báo chí, truyền thông tố cáo NXB Thanh Niên đã vi phạm bản quyền sách của họ.