W Gourmet - thương hiệu bánh Trung thu của White Palace

W Gourmet - thương hiệu bánh Trung thu của White Palace

Thứ Ba, ngày 3/9/2013

Trung tâm Hội nghị White Palace ra mắt bánh Trung thu hảo hạng mang thương hiệu W Gourmet.