TAND tỉnh Lâm Đồng có hai phó chánh án mới

TAND tỉnh Lâm Đồng có hai phó chánh án mới

Thứ Tư, ngày 10/11/2010

Lãnh đạo TAND Tối cao vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Mừng (52 tuổi) - nguyên Chánh án TAND TP Bảo Lộc.

TAND tỉnh Lâm Đồng có chánh án mới

TAND tỉnh Lâm Đồng có chánh án mới

Thứ Năm, ngày 21/1/2010

Ngày 20-1, tại TAND tỉnh Lâm Đồng, ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Minh Phương làm chánh án tòa án tỉnh này.