TS Nguyễn Đình Cung: 'Chúng ta đang… cải lùi'!

TS Nguyễn Đình Cung: 'Chúng ta đang… cải lùi'!

Thứ Tư, ngày 4/12/2019

(PLO)- Tại sao Hoa Kỳ và châu Âu không đầu tư nhiều vào Việt Nam như chúng ta mong muốn? Phải chăng vì tuân thủ pháp luật Việt Nam là một thách thức?  

TS Nguyễn Đình Cung: 'Tiền của mình mà cứ đưa cho người khác'

TS Nguyễn Đình Cung: 'Tiền của mình mà cứ đưa cho người khác'

Thứ Sáu, ngày 12/7/2019

(PLO)- Từ đầu nhiệm kỳ, nhiệm vụ quan trọng nhất là phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường cũng chưa làm được.

TS Nguyễn Đình Cung: Chứng khoán Việt Nam đỏ sàn là... tốt

TS Nguyễn Đình Cung: Chứng khoán Việt Nam đỏ sàn là... tốt

Chủ Nhật, ngày 22/7/2018

(PLO)- Về mặt kinh tế thực thì cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung không có tác động nhiều đối với kinh tế Việt Nam!? Chúng ta không nên thổi phồng gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư.

TS Nguyễn Đình Cung: Đạm Ninh Bình kêu cứu Thủ tướng là hành động đáng xấu hổ

TS Nguyễn Đình Cung: Đạm Ninh Bình kêu cứu Thủ tướng là hành động đáng xấu hổ

Chủ Nhật, ngày 18/9/2016

Trước kia, Công ty Đạm Ninh Bình gửi đơn kêu cứu lên Bộ Công Thương, rồi Bộ Công Thương trình lên Thủ tướng nhưng Thủ tướng không giải quyết, trả về cho Bộ xử lý.