Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số nhân sự mới

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số nhân sự mới

Thứ Sáu, ngày 24/9/2010

Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khách, Chánh văn phòng Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia.