Tham nhũng đất đai đang gia tăng

Ngày 12-12, Tổ chức Lương-Nông LHQ (FAO) và Tổ chức Minh bạch quốc tế cùng công bố báo cáo có tiêu đề Tham nhũng đất đai.