Bà Thân Thị Thư làm trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Bà Thân Thị Thư làm trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Thứ Năm, ngày 21/7/2011

Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, vừa được điều động giữ chức vụ trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vừa được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016.