Người dân bản Lâm Ninh đến nay vẫn bàn nhau rằng Trưởng bản Hồ Hơn rất hào phóng trong phong trào hiến đất. Ảnh: BẢO THIÊN

Bí thư, trưởng thôn hiến hàng ngàn m2 đất

(PLO)- Nhờ việc hiến đất làm nhà văn hóa, làm đường, hướng dẫn tăng gia sản xuất… của Trưởng bản Hồ Hơn và Bí thư chi bộ Hồ Đình, cuộc sống của người đồng bào Bru-Vân Kiều ở hai bản làng ngày càng khởi sắc.