Ông Trần Thế Lưu làm trưởng ban Nội chính TP HCM

Ông Trần Thế Lưu làm trưởng ban Nội chính TP HCM

Thứ Ba, ngày 27/8/2013

Theo quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP HCM, Chánh văn phòng Thành ủy Trần Thế Lưu vừa được chọn làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Ông Đỗ Quang Trung, Phó chánh văn phòng làm Phó ban.