Tô Vĩnh Lợi làm lại sau nỗi đau...

Chỉ trong một thời gian ngắn Lợi đã "cản" được tới 4 quả phạt đền. Nó chứng tỏ Lợi bây giờ khác rất nhiều so với Lợi vừa "non tay" vừa "yếu bóng vía" ở Agribank Cup 2006.