Giải mã mộ 2 cô hầu Tả quân Lê Văn Duyệt

(PL)- Ngoài khu vực Lăng Ông (lăng Tả quân Lê Văn Duyệt), bốn mặt tiền hiện hữu còn có hai khu mộ cổ nằm riêng cũng thuộc quần thể kiến trúc lăng mộ Tả quân Lê Văn Duyệt.

Tái diễn vở kịch Tả quân Lê Văn Duyệt

(PL)- Vào 19 giờ 30 các ngày 18 và 19-6, tại Lăng Ông (Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) Nhà hát Kịch TP.HCM sẽ tái diễn vở kịch lịch sử Tả quân Lê Văn Duyệt.

Tái diễn vở kịch Tả quân Lê Văn Duyệt

(PL)- Tại Lăng Ông (Bà Chiểu, TP.HCM), vở kịch lịch sử hoành tráng Tả quân Lê Văn Duyệt của Nhà hát Kịch TP.HCM được tái diễn miễn phí phục vụ đông đảo dân chúng vào hai ngày 26 và 27-9 lúc 19 giờ.