Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Thứ Bảy, ngày 19/3/2011

Sáng 19/3/2011, tại hội nghị triển khai công tác nhân sự cấp cao của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thông báo chính thức 2 lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn.

Thanh tra Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Thanh tra Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Thứ Ba, ngày 3/8/2010

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng vừa ký quyết định thanh tra Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.