Đã miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Đã miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Thứ Năm, ngày 11/7/2013

(PL)- Sáng 10-7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VIII, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Khiêu (59 tuổi).