Lộ trình sử dụng 100% xe điện tại Việt Nam

Lộ trình sử dụng 100% xe điện tại Việt Nam

(PLO)- Đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh đồng thời, hoàn thiện hạ tầng sạc điện để cung cấp năng lượng xanh trên toàn quốc.