Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, tỉnh Đồng Nai đề nghị dành nguồn lực thích đáng cho tổ chức thi hành dân chủ ở cơ sở.

Dân chủ cơ sở thì tốt nhưng phải thực chất

(PLO)- Dân chủ ở cơ sở là vấn đề đã được Đảng đặt ra từ năm 1984 và sau đó đã được triển khai dưới hình thức quy chế dân chủ cơ sở ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Luật Thực hiện dân chủ cơ sở được hy vọng sẽ thực thi dân chủ một cách thực chất hơn.