Thi viết Tôi yêu nghề báo

(PL)- Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, sáng 6-4, Hội Nhà báo TP.HCM và khoa Báo chí-Truyền thông Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp phát động cuộc thi viết Tôi yêu nghề báo.

Tại sao tôi không thể yêu nghề?

Cơ chế quản lý cứng nhắc, hình thức; đồng lương quá thấp. Phải giải phóng người thầy ra khỏi những quy định ràng buộc cứng nhắc hình thức để người thầy có thể sống thật, làm việc thật và cho điểm thật.