Từ ngày 1-4: Giày da sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn

Từ ngày 1-4: Giày da sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn

Thứ Tư, ngày 23/3/2011

VN là nước xuất khẩu da giày khá lớn nhưng tại thị trường trong nước thì hàng Trung Quốc lại bán tràn lan.