Nộp phí sử dụng đường bộ không cần dừng xe

Nộp phí sử dụng đường bộ không cần dừng xe

Thứ Tư, ngày 29/3/2017

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg quy định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-5.