Công ty cổ phần phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập

(PL)- Thay vì quy định công ty cổ phần mới thành lập phải có cổ đông sáng lập như quy định cũ, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP quy định cụ thể: Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập.

DN bảo hiểm: Cổ đông sáng lập phải cùng nắm 50% vốn điều lệ

(PL)- Bộ Tài chính vừa hướng dẫn bổ sung một số điểm về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, các cổ đông sáng lập phải cùng nắm giữ ít nhất 50% vốn điều lệ ban đầu khi thành lập doanh nghiệp (DN) bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm trong thời hạn ba năm.

Vì sao cổ đông sáng lập Ngân hàng Hồng Việt đòi rút vốn?

Lãng phí vì 400 tỷ đồng góp vốn bị găm giữ trong nửa năm, giấy phép thành lập chưa thấy tăm hơi, cổ đông sáng lập Ngân hàng Hồng Việt đã kiến nghị rút vốn nhưng lãnh đạo Ban trù bị từ chối. Chuyện gì đang xảy ra ở ngân hàng này?