Không để những “con sâu làm rầu nồi canh”

Không để những “con sâu làm rầu nồi canh”

Thứ Ba, ngày 5/6/2012

Phó Đại sứ Đan Mạch: Không dừng mà chỉ muốn làm rõ một số nghi vấn trong ba dự án.