Bắt kẻ phóng hoả tiệm game ở TP Thủ Đức

Bắt kẻ phóng hoả tiệm game ở TP Thủ Đức

(PLO)- Cho rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ Internet tại tiệm đã có người phá qua mạng làm ảnh hưởng đến chất lượng chơi game của mình nên Phong tưới xăng, phóng hoả tại tiệm game.