Tuyên bố chung giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã hội đàm với Tổng thống George W. Bush và Đoàn cấp cao chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 25-6-2008 (giờ Washington), hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Hoa kỳ. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung.

Phát triển xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa

Điều lệ Đảng mới sửa đổi tại Đại hội Đảng lần thứ 17 xác định CNXH đặc thù Trung Quốc gồm xây dựng bốn thể thống nhất: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong đó, điểm mới là xây dựng xã hội hài hòa.

Tổng thư ký LHQ: Thế giới đang hướng tới chủ nghĩa đa phương

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 24-10, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, thế giới đang thay đổi theo hướng ủng hộ LHQ, bởi vì ngày càng nhiều quốc gia và chính phủ nhận ra rằng chủ nghĩa đa phương là con đường duy nhất trong thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và toàn cầu hóa hiện nay.