Dân đòi chủ tịch phường xin lỗi, bồi thường

Dân đòi chủ tịch phường xin lỗi, bồi thường

Thứ Tư, ngày 26/9/2007

Nguyên đơn yêu cầu Chủ tịch phường Thanh Xuân Trung phải xin lỗi công khai trên phương tiện truyền thông, tiền bồi thường danh dự, tinh thần cùng một số chi phí khác tổng cộng gần 6 triệu đồng...