Chủ xe đòi bồi thường hơn 4 tỷ đồng

Chủ xe đòi bồi thường hơn 4 tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 24/2/2009

Chủ đầu tư tòa nhà đã hỗ trợ một số người dân xe tay ga 500.000 đồng/xe, xe máy thường 300.000 đồng/xe.