Tuyển dụng 927 công chức xã, phường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2010. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 927 người. Trong đó, các đơn vị đăng ký chức danh trình độ Đại học trở lên là 8 người; trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng trở lên 619 người.