Long An: Nhiều cán bộ Ban Pháp chế HĐND tỉnh đồng loạt nghỉ việc

(PL)- Thông tin cán bộ Ban Pháp chế HĐND tỉnh đồng loạt nghỉ việc gây khá nhiều dư luận ở Long An. Ngày 29-7, một cán bộ HĐND tỉnh Long An cho biết sau khi ông Lâm Khôi, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, xin nghỉ việc, bốn nhân viên của ban này cũng nộp đơn xin nghỉ.