Nhiều báo cáo đánh giá tác động môi trường còn hình thức

Nhiều báo cáo đánh giá tác động môi trường còn hình thức

Thứ Bảy, ngày 12/10/2013

(PL)- “Nhiều dự án được phê duyệt rồi mới quay lại làm đánh giá tác động môi trường. Việc này được làm một cách hình thức, làm cho có”.

Lật lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Sông Tranh 2: Ngỡ ngàng

Lật lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Sông Tranh 2: Ngỡ ngàng

Thứ Tư, ngày 26/9/2012

Trong báo cáo “Đánh giá tác động môi trường thủy điện Sông Tranh 2”, Viện Vật lý địa cầu vào tháng 8-2005 cho rằng thủy điện này “không có khả năng gây động đất kích thích khi tích nước, không gây rủi ro môi trường”.