Bên thứ ba hành động thế nào tiếp theo?

(PL)- Các cuộc thảo luận tới đây giữa hai bên mà trọng tâm là vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như giải giáp quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc được đánh giá là “gai góc” khi chúng không chỉ động chạm đến lợi ích cốt lõi của hai bên mà còn của bên thứ ba như Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Ủy quyền lại cho bên thứ ba

Tháng 11-2011, ông Q. lập hợp đồng ủy quyền (có công chứng) cho phép tôi thay mặt ông ấy làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thi hành án gặp khó vì bên thứ ba

Đơn vị liên quan không cung cấp thông tin nên cơ quan thi hành án không biết được đương sự đã thực hiện nghĩa vụ hay chưa…