Kiên Giang: Hàng trăm người sụp bẫy lãi suất cao

Kiên Giang: Hàng trăm người sụp bẫy lãi suất cao

Thứ Bảy, ngày 6/9/2008

Chẳng rõ mục đích huy động vốn, nhiều nông dân vẫn “hồn nhiên” thế chấp đất để có tiền cho vay lại với mức lãi 4,8%/tháng.