Bệnh viện mở quán rượu cho bệnh nhân nan y

Một bệnh viện tại Pháp nảy sinh ý tưởng rất độc đáo là sẽ mở quầy rượu ngay trong bệnh viện cho các bệnh nhân mắc bệnh nan y để họ hưởng thụ những ngày vui vẻ cuối đời, theo Telegraph.