Lộ diện kẻ đứng sau vụ mưu sát GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn

Ấm ức về việc lợi nhuận từ các dịch vụ của mình trong BV Thanh Nhàn giảm sút do giám đốc BV thực hiện cải cách, Nguyễn Quang Đạt đã tâm sự với em rể là Ngô Quang Dũng, người cũng bị ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế vì những thay đổi trong quản lý ở BV. Dũng nói với Đạt để mình thuê người xử lý ông Minh cho bõ tức. Chính Đạt là người đã "chỉ điểm" để nhóm của Dũng ra tay mưu sát ông Minh.