Kiểm điểm hai cán bộ nội vụ vì bổ nhiệm sai quy trình

Kiểm điểm hai cán bộ nội vụ vì bổ nhiệm sai quy trình

Thứ Tư, ngày 12/4/2017

(PLO)- Phó trường Phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới bổ nhiệm sai quy trình bị trả về cơ quan cũ.