Gia đình Obama du lịch hết 85 triệu USD trong 8 năm

(PLO)- Một nhóm giám sát bảo thủ mới đây tiết lộ chi phí cho du lịch và nghỉ dưỡng của gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama tốn hơn 85 triệu USD trong suốt tám năm ở Nhà Trắng.