TP.HCM: Án tạm đình chỉ còn nhiều

TP.HCM: Án tạm đình chỉ còn nhiều

(PLO)- Theo Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, số lượng án tạm đình chỉ đã đưa ra giải quyết trong 6 tháng đầu năm còn thấp, chỉ 313 vụ được giải quyết.