Sẽ thanh lý ụ nổi để giảm thiệt hại

Trả lời thẩm vấn, đại diện Vinalines nói không biết Tổng công ty bị thiệt hại bao nhiêu để đòi các bị cáo bồi thường mà đáp "chờ tòa". Vinalines đang muốn thanh lý ụ nổi này nhưng chưa bán được.