Cho phép làm thủ tục góp vốn, mua cổ phần qua mạng

Cho phép làm thủ tục góp vốn, mua cổ phần qua mạng

Thứ Tư, ngày 2/11/2016

(PL)- Từ đầu tháng 11, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho phép đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài qua mạng Internet.

Không đăng ký lại sẽ không được góp vốn, mua cổ phần

Không đăng ký lại sẽ không được góp vốn, mua cổ phần

Thứ Sáu, ngày 26/8/2011

(PL)- Những DN có vốn đầu tư nước ngoài không làm thủ tục đăng ký lại thì sẽ không được tổ chức lại DN, không được thành lập dự án đầu tư mới, không được tham gia góp vốn, mua cổ phần trong các DN khác.