Chỉ cưỡng chế thu hồi đất khi có kế hoạch được duyệt

Chỉ cưỡng chế thu hồi đất khi có kế hoạch được duyệt

Thứ Năm, ngày 6/9/2012

(PL)- “Về mặt chủ trương, TP đồng ý cho các quận, huyện cưỡng chế thu hồi đất khi dự án đã kiểm tra pháp lý rõ ràng; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất;