Có một không gian nghệ thuật tại gia

Có một không gian nghệ thuật tại gia

Thứ Năm, ngày 3/11/2011

Môn nghệ thuật biểu diễn tại gia đình trong những dịp lễ lạt, gặp gỡ bạn bè… đang dần phát triển trở lại và ngày càng thu hút nhiều người tham gia.